Party Tray (Non Vegetarian )

Items ………Tray Size (S : M:  L: ) + Price

Paya (Cow foot soup)  … .    S: $40 M:$ 70 L: $95

Chicken Biryani ……......     S: $30 M: $50 L: $75

Veal Biryani ………… ....     S: $35 M: $55 L: $80

Nihari (Veal) …………..        S: $40 M: $70 L: $95

Chicken Karhai …………    S: $30 M: $50 L: $70

Green Chicken ………….    S: $35 M: $50 L: $70

Veal Karhai       ……… ..     S: $40 M: $60 L: $90

Tahari (Veal) …………..      S: $35 M: $55 L: $80

Achar Chicken ………….    S: $35 M: $70 L: $90

Achar Gosht  …………..      S: $40 M: $80 L: $95

Dhaleem  ………………….            L: $80

Chicken 65  ……………       S: $45 M: $70 L: $90

Butter Chicken ………        S: $45 M: $70 L: $90

Chicken Qorma………       S: $40 M: $60 L: $85

Veal Qorma …………         S: $50 M: $70 L: $90

Chicken Fried Rice ......      S: $25 M: $40 L: $60

Dum Ka Keema (Veal).      S: $50 M: $70  L: $95

Keema Bell Pepper (Veal) S: $40 M: $60 L: $90

Keema Alu ……………..   S: $40 M: $60 L: $90

Keema Alu Methi  ……….S: $35 L: $90

Chicken Veg Pasta ………S: $35 M: $50 L: $65

Keema Macroni …………S: $35 M: $50 L: $65

Kofta Curry ………….      S: $40 $ M: $70 L: $100

Party Tray (Vegetarian )

Items …….Tray Size (S : M : L) + Price

 

Bagharay Baigan………. S: $45 M: $70 L: $90

Alu ki Sabzi ……………  S: $30 M: $45 L: $60

Alu Baigan  …………..… S: $30 M: $45 L: $60

Cholay Ka Salan………   S: $30 M: $45 L: $60

Palak Gost……………..   S: $40 M: $60 L: $90

Dal (Mash / Moong )…… S: $30 M: $45 L: $60

Dahi Ki Kari (Pakora ) ... S: $30 M: $45 L: $60

Sweet 

Items ………….Tray Size (S : M : L) + Price

Sujee Halwa ……………   S:$20 M: $30 L:$40

Kheer ……………………   S: $25 M: $40 L: $60

Fruit Trifle ………………  S: $30 M: $55 L: $70

Double Ka Metha………   S: $45 L: $85

Loki Ki Kheer ……………S: $35 M: $50 L: $70

Pineapple Delight ........... S: $35 M: $55 L: $70

Chinese

Items ………….Tray Size (S : M : L) + Price

Chicken Chowmein …………... S:$25  L:$50

Chicken Fried Rice ……………. S: $25 L: $60